Bondye toujou ap pale: Eske n ap koute? (French Edition)

$20.00

Yon bon jou konsa—li te yon vandredi swa—Lespri Bondye vin repoze sou mwen ; mwen pran danse sou yon sèl pye nan lespri. Mwen pale langaj Bondye ; epi Lespri Bondye di m : « Poukisa w ap kouri konsa ? Mwen bezwen ou pou ou sèvi m nan kominote ayisyen an. »

Category:

Description

Yon bon jou konsa—li te yon vandredi swa—Lespri Bondye vin repoze sou mwen ; mwen pran danse sou yon sèl pye nan lespri. Mwen pale langaj Bondye ; epi Lespri Bondye di m : « Poukisa w ap kouri konsa ? Mwen bezwen ou pou ou sèvi m nan kominote ayisyen an. »
Zanmi m yo, Bondye pa janm gaspiye lwil, tande ; tout sa li genyen nan lide l pou l fè, l ap fè l san dezanpare ; paske Bondye veye sou pawòl Li, Jeremi 1:12. Avan menm mwen te fèt, men dwat Bondye te deja repoze sou lavi m pou m te konnen Pitit li a nan yon lòt nivo ki pou te fè Bondye plezi.
Mwen vin tounen yon vwa, yon lidè, yon pastè fanm, yon manman siyon, yon pwofèt pou Bondye.
Mwen swete pou nanm ou beni nan liv sa a, ki jwenn enspirasyon nan onksyon Sentespri. Li liv sa a, etidye l, medite l, memorize l, epi aplike l chak jou nan lavi ou.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bondye toujou ap pale: Eske n ap koute? (French Edition)”

Your email address will not be published.